Om oss

Kramforsåns Fiskevårdsförening och Sportfiskeföreningen Stenbiten är en ideell sammanslutning av fiskeintresserade personer.

SFF Stenbiten grundades redan 1947 och är ansluten till Sveriges Fritidsfiskares Riksförbund och dess Västernorrlandsdistrikt.
Sportfiskeföreningen Stenbitens huvudsakliga uppgifter är att :

  • Bidraga till fiskets utveckling som sport- och rekreationsform.

  • Befrämja fritidsfiske och fiskevård.

  • Genom ungdomsverksamhet stimulera fiske- och naturintresset och därigenom ge ungdomen ett ökat utbyte av fritiden.

  • Bekämpa olaga och olovligt fiske inom fiskets område.

  • Verka för ökat fiske- och naturvett, liksom respekt för andras rätt.

Förreningen SFFStenbiten skall också verka för ett gott kamratskap och ett gott samarbete med andra klubbar och föreningar samt befrämja andra fiskeintresserade till att åstadkomma en god trivsel på och kring våra fiskevatten.