Gäddtjärn

Gäddtjärn ligger c:a 15 km sydväst från Kramfors.
Fin bilväg och stora parkeringsplatser, 2st vindskydd med grillplatser.

Vikt på öring 5-9/hg. Röding 5/hg- till ca 3 kg.
Även abborre förekommer.

För tillfället har tillgången på all fisk från fiskodlarna blivit sämre och Isättning sker efter tillgång på fisk .