Icktjärn

Tjärnen ligger mitt i Icktjärnsbergets naturreservat.

 

Ett 257ha stort område vid Icktjärn har nu blivit ett nytt naturreservat. Området som ligger bara 4 km från centrum är ett populärt utflyktsområde för Kramforsborna.

Gamla stigar / leder finns i reservatet.
Vindskydd och rastplatser finns. Parkerings-platser i anslutning till reservatet finns vid Icktjärn och vid avfartsväg till Jättesta-bodarna.

Icktjärns-dalgången har mycket höga naturvärden med flera rödlistade arter. I området finns bl a långskäggs-laven.
Inom naturreservatet ligger också Jättesta fäbodvall. Informationstavlor för reservatet finns i anslutning till parkerings-platserna. Mer info. om Icktjärnsbergets naturreservat finns på Kramfors Kommun.

I Icktjärn, som är belägen några kilometer sydväst om Kramfors, planteras det in c.a2000 kg regnbåge varje år som kan väga upp till 4-5 kg. Sedan 1997 har det planterats in röding på hösten för att förbättra vinterfisket, på senare år har det dock blivit svårt att få tag på röding och isättning sker när det finns tillgång.

Vid tjärnen finns WC, handikapp-WC, handikapp brygga, 32 bryggor, nio vindskydd vara 6st med eldstad, landgångar runt hela tjärnen samt goda parkeringsmöjligheter. Under sommaren planteras det in regnbåge vannan vecka. Även abborre förekommer.