Kramforsån

Mitt i Kramfors City slingrar sig Kramforsån… ut till Ångermanälven

Kramforsån som rinner genom centrala Kramfors har det utsatts ögon-punktad havsöringsrom samt havsöringsyngel.
3st laxtrappor finns efter ån så lekmogna öringar kan ta sig upp.
Ån är mycket populär av både yngre och äldre fiskare.

Havsöringar upp till ca: 2/kg har fångats de senaste åren. Mycket fina gångvägar finns efter hela ån.

I Krammdammen har man fått havsöring på vobbler