Fiskeregler

Fiskesäsong: Året runt fiske (FISKEFÖRBUD I KRAMFORSÅN 1/9 – 31/10)
Övriga stängning av fiskevatten annonseras på hemsidan samt Facebook
 

Endast fiske från land (på is) med spinn, fluga eller mete är tillåtet.
Fiske får endast ske med ett spö åt gången.
Fiske med räka eller mask är tillåtet.
Fiske från båt eller flytring, samt användning av ekolod är förbjudet.

Mäskning är förbjudet och levande agn.

Ta reda på var du får fiska på det ställe du köper fiskekort.

Fiskekort berättigar till fångst av MAX tre fiskar per kort.
Catch and release är ej tillåtet.  Fångad fisk får ej släppas tillbaks O.B.S gäller ej abborre
Registrering: Ingen registrering av fångsten behövs.

Den fiskande skall uppvisa sitt fiskekort och i övrigt följa de ytterligare anvisningar som lämnas av tillsyningsman.
Barn t.om. 12 år fiskar på förälders fiskekort.
Fiskekorten skall undertecknas och får ej överlåtas.
All form av mäskning är förbjuden.
Den fiskande är skyldig att lära känna fiskereglerna och noggrant iakttaga bestämmelserna.
Fiskare som bryter mot gällande bestämmelser och regler eller som uppträder störande för andra fiskande kan avstängas från fortsatt fiske i Sportfiske- och Fiskevårdsföreningen Stenbitens, fiskevårdsområdes fiskevatten.

Visa hänsyn, använd befintliga stigar/leder och ta med skräpet hem eller lägg i avsedda kärl. Håll naturen ren !

Tänk på att !

  • Fiskekort gäller för ALLA, allt fiske utan giltigt fiskekort polisanmäls (Enligt fiskelagen 1993:787 37-50§).
  • Fiskebryggor och vindskydd är till för de som fiskar och har löst fiskekort!
  • Detta är en fiskeplats och inte ett party tillhåll!
  • Tänk på ljudnivån… fiskare vill ha lugnt och tyst!
  • Nedskräpning beivras!
  • O.B.S Eldning får endast ske i färdigställda cementringar.

Vid brott mot dessa regler tas en kontrollavgift ut på 2000kr!

God fiskelycka !